uk
Pieterpadsteppen-wandelen
 

INSCHRIJVING IS BEGONNEN

 

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2017 : WANDELEN, STEPPEN OF FIETSEN

Op zaterdag 26 augustus 2017 willen wij met zoveel mogelijk mensen het Pieterpad en het Fietserpad (loopt parallel aan het Pieterpad) wandelen, steppen of fietsen.

In eerste instantie om geld in te zamelen voor de stichting STOPhersentumoren.nl. Tevens willen wij meer bekendheid over NAH (niet aangeboren hersenletsel) creëren. Dit omdat kennis over NAH vaak zeer gering is, terwijl het aantal mensen met NAH groeit. Inmiddels zijn dat er zo’n 600,000 in Nederland.

Eindpunt is Vorden waar het Pieterpad in 1983 officieel werd geopend. Vorden bevindt zich precies in het midden van het Pieterpad. Een estafette op het Pieterpad en of Fietserpad wordt wellicht een mogelijkheid als de plannen verder ontwikkeld worden.

 

 
K and Nico.jpg

STOPhersentumoren.nl  is opgericht op 5 september 2007 door hersentumorpatiënt Nico Faaij en zijn vrouw Klaske Faaij-Hofstee. De Stichting is gevestigd op hun woonadres. Nico en Klaske werken vrijwillig aan Stichting STOPhersentumoren.nl naast hun gewone leven; gezin met twee jonge kinderen, dienstbetrekking en de ziekte van Nico. Zij zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. De stichting kent geen medewerkers in dienst. 

Hun verhaal: lees verder  

 
20160604_161151 (2).jpg

Koppie-au De opbrengst van dit onderdeel van het evenement op (NOG NIET BEKEND) gaat naar stichting http://koppie-au.nl/over-ons

De stichting is opgericht door Johannes Schakel. In 2010 is zijn dochter Sara aan degevolgen van een herstumor overleden. Lees verder Koppie-au

 

 

 

 

 

WAAROM ONDERZOEK NODIG IS

Onze hersenen: Bijna alles wat ons mens maakt begint of eindigt met onze hersenen. Elke gedachte, elk idee, elke beweging, elk gevoel, onze hersenen maken dat we het beleven en dat we het kunnen. Diezelfde hersenen maken ons kwetsbaar. De kleinste afwijking kan levensbedreigend zijn. Kun je nagaan hoe verwoestend een hersentumor is. Een indringer die zich nestelt op de meest cruciale plek in ons lichaam. Lees verder...

 

15 MISVATTINGEN OVER MENSEN MET NAH

Vijftien misvattingen over mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Bijna dagelijks kom men misvattingen tegen bij de communicatie met en over mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Iemand met NAH voelt zich vaak niet erkend in wie hij is geworden. Het is vaak zeer lastig om zijn beperkingen te kunnen aanvaarden. De mensen uit zijn sociale omgeving helpen hem daarbij als zij een meer realistische kijk zouden hebben op zijn beperkingen. Vijftien van deze misvattingen hieronder op een rij. Lees verder: