uk
Pieterpadsteppen-wandelen
 

Fietserpad - fietsen of steppen

De inschrijfkosten bedragen € 35,- per persoon en voor kinderen jonger dan 18 is het €25.00. Als u bij aanmelding dit bedrag zo spoedig mogelijk wilt overmaken op rekeningnummer NL91 INGB 0672 2069 27 ten name van M. Tervit onder vermelding van Het Pieterpad 28 augustus 2016.

Met het drukken op deze button bevestig je je deelname en geef je aan volledig akkoord te gaan met onze voorwaarden/reglement.