uk
Pieterpadsteppen-wandelen
 

Pieterpad - Inschrijfformulier wandelen of steppen

De inschrijfkosten bedragen € 25,- per persoon. Als u bij aanmelding dit bedrag zo spoedig mogelijk wilt overmaken op rekeningnummer NL91 INGB 0672 2069 27 ten name van M. Tervit onder vermelding van Het Pieterpad 25 augustus 2018.

Met het drukken op deze button bevestig je je deelname en geef je aan volledig akkoord te gaan met onze voorwaarden/reglement.