www.toersteppen.nl

Pieterpadsteppen-wandelen
 
ANBI-status

Mogelijkheid tot belasting voordelen i.v.m. ANBI-status

Stichting STOPhersentumoren.nl
Hoofdstraat 88
3972 LC Driebergen-Rijssenburg
K.V.K.-nummer: 30229982

De Belastingdienst heeft Stichting STOPhersentumoren.nl bij aanvang gelijk al voor onbeperkte tijd aangewezen als ANBI - Algemeen Nut Beogende Instellingen. Het PieterpadSteppen is een actie voor de Stichting STOPHersentumoren.nl.
De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor STOPHersentumoren.nl en haar donateurs zijn :

 

  • Donaties door bedrijven zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
  • Donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekeninghoudend met drempelbedragen)
  • Er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan STOPHersentumoren.nl

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.