www.toersteppen.nl

Pieterpadsteppen-wandelen
 

DEELNEMING - SPELREGELS

 

Het Pieterpad voert van Pieterburen in Noord Groningen naar de Sint-Pietersberg in Zuid Limburg, in totaal 496 kilometers lang. Het Fietserpad loopt parallel aan het Pieterpad. Zie Etappes voor meer informatie.


Hoeveel steppers, wandelaars of fietsers mag een team afvaardigen?


Een team bestaat uit het aantal deelnemers dat je zelf kunt werven. Jullie mogen zelf bepalen hoe ver iedereen van de gekozen etappe gaat steppen, fietsen of wandelen.
Zie volgende voorbeelden:
• Team Janssen (8 deelnemers) : Etappe 3 Groningen naar Zuidlaren 21km. Stel dat alle 8 van de deelnemers ervarend steppers of fietsers zijn. Zij mogen zelf bepalen of ze allemaal de hele aftstand van 21 km willen steppen of fietsen. Of bijvoorbeeld 4 deelnemers 10 km en 4 deelnemers 11 km.
• Team Smit (4 deelnemers) : Etappe 2 Winsum naar Groningen 19 km. Stel dat 2 deelnemers willen fietsen en 2 willen wandelen. Geen probleem. Onderling afspreken wie wat doet en hoe ver.

Het Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld bedraagt €20.00 per persoon.

Indien als team wordt deelgenomen, dient iedere deelnemer zich afzonderlijk te registreren. Tevens dient ieder teamlid het inschrijfgeld van € 20,-- te voldoen aan de organisatie.  

Het inschrijfgeld wordt gebruikt voor voorbereidingen in aanloop naar, en de dag van het evenement. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van de website, een vergunning, T- shirt, verzendkosten, reclame. Zou er wel iets over zijn dan gaat dit naar de stichting STOPhersentumoren.nl

Wij houden een kasboek bij van de kosten. Na het evenement kan het kasboek, desgewenst opgevraagd, worden opgestuurd.

Inschrijfgeld € 10.00

Wij drukken er geen datum op de de T-shirts. Op deze manier kunnen mensen vaker mee doen en hun T-shirt dus vaker dragen. Deelnemers die een T-shirt hebben van 2017, of van voorgaande jaren, mogen deze dragen tijdens het evenement in 2019.. Het inschrijfgeld bedraagt dan € 10.00.

Minimaal Sponsorbedrag:


Het minimale op te halen sponsorbedrag voor deelname is 50.00 Euro per individuele deelnemer. We houden dit bedrag zeer gering. Sponsorgeld werven roept vaak meteen vragen op: hoe moet ik dat doen? het lijkt me moeilijk? enz. Ervaring is dat dit bedrag makkelijk te ophalen is.. Zie "Tips: werven van donaties" op het website. Het is extra stimulerend om als team deel te nemen. Gezamenlijk donaties verwerven is makkelijker en veel gezelliger.


Starttijden:


De exacte starttijden worden later bekend gemaakt omdat deze afhankelijk zijn van het aantal deelnemers. De tijden worden ingepland zodat alle deelnemers voldoende tijd hebben om naar de Finish te komen.


De Finish:


Sporthal 't Jebbink in Vorden is de locatie voor de Finish. Op het einde van de dag willen we graag bij elkaar komen: deelnemers, vrijwilligers en supporters. Alle deelnemers : individueel of in teamverband zijn zelf verantwoordelijk om vervoer te regelen naar hun Start en de Finish. Toch hopen we dat er dit jaar vrijwilligers zijn om deelnemers van de eindlocatie terug naar hun auto's te brengen, mits de afstand niet te ver is. 


Voor verder informatie betreffend het deelname zie: het reglement


Klik HIER om je aan te melden voor het evenement
Klik HIER om naar de -Indeling van de etappes- te gaan