Toersteppen.nl.jpg

www.toersteppen.nl

Pieterpadsteppen-wandelen
 

Waarom onderzoek nodig is...

Jaarlijks komen er ongeveer 1500 kwaadaardige hersentumorpatienten bij en ongeveer 900 goedaardige hersentumorpatienten. Dagelijks sterven er in Nederland 4 mensen door een hersentumor. Dus het overkomt in Nederland ieder jaar vele mensen.

Er zijn goedaardige en kwaadaardige hersentumoren. Bij hersentumoren kan lang niet altijd een scherp onderscheid gemaakt worden tussen goedaardig en kwaadaardig. Daarom wordt er bij een hersentumor zelden gesproken over hersenkanker. Het woord "goedaardig" is eigenlijk niet een juiste omschrijving. Niets wat in de hersenen van een mens indringt is goed of aardig. Zelfs door een goedaardige hersentumor sterven mensen (5%) omdat de hersentumor door de plaats in de hersenen soms niet of moeilijk te behandelen is.

De behandeling: Vaak moeten hersentumorpatienten door de behandeling voor de rest van zijn leven leren leven met een afwijking of beperking. "Goed- of kwaadaardig", voor de hersentumorpatienten wordt het leven met een tumor vaak omschreven als een tijdbom in je hoofd waar je mee moet zien te leren leven. Op een dag gaat de bom misschien af. De vraag is of en wanneer.

Kinderen tot 12 jaar en jongvolwassen Een hersentumor is zelfs de op een na meest voorkomende vorm van kanker onder deze leeftijdscategorie. De meest voorkomende vorm van kinderkanker, leukemie, heeft een groter genezingskans. Er bestaan veel verschillende soorten hersentumoren bij kinderen; soorten die veelal bij volwassenen niet voorkomen. Voor elke soort kan een andere behandeling van toepassing zijn.

Onderzoek : Jarenlang is er weinig voortgang geboekt, in belangrijke mate door geldgebrek. Bij het verdelen van geld voor medisch onderzoek, hebben kankers die het meest voorkomen de hoogste prioriteit en zo is er een enorme achterstand ontstaan in de voortgang van het onderzoek naar genezing van primaire hersentumoren. STOPhersentumoren.nl zet zich sinds een aantal jaren in om onderzoek te financieren. Het gaat de goede kant op, maar er blijven te veel onderzoeken op de plank liggen! Voor meer informatie kunt u terecht op www.stophersentumoren.nl