Pieterpadsteppen-wandelen
 

Fietsen of steppen

De inschrijfkosten bedragen € 20,- of €10.- p.p. (mits u al een T-shirt heb). Als u bij aanmelding dit bedrag zo spoedig mogelijk wilt overmaken op rekeningnummer NL .....ten name van M. Tervit onder vermelding van Het Pieterpad 29 augustus, 2021

Met het drukken op deze button bevestig je je deelname en geef je aan volledig akkoord te gaan met onze voorwaarden/reglement.