www.toersteppen.nl

Pieterpadsteppen-wandelen
 

Fietserpad - fietsen of steppen

De inschrijfkosten bedragen € 20,- of €10.- p.p. (mits u al een T-shirt heb). Als u bij aanmelding dit bedrag zo spoedig mogelijk wilt overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 0167 8895 83 ten name van M. Tervit onder vermelding van Het Pieterpad 1 september, 2019.

Met het drukken op deze button bevestig je je deelname en geef je aan volledig akkoord te gaan met onze voorwaarden/reglement.